Over 123 server

123 Server is slechts een handelsnaam van SB-Tech en u doet feitelijk zaken met SB-tech.

Naam (opdrachtnemer): SB Tech
Handelend onder: 123server
Vestigingsadres: G A Brederolaan 23 RD, 3141TC MAASSLUIS
Telefoonnummer: 071-2058090
E-mailadres: [email protected]
BTW-nummer: NL245549894B01
KvK-nummer: 59046848
Brancheorganisatie(s): ICTWaarborg

123 Server is gespecialiseert in het verkopen en ondersteuning van Hardware producten.

7 Zekerheden

De naam ICTWaarborg staat niet voor niets. Wij bieden klanten van de bij ICTWaarborg aangeslotengecertificeerde bedrijven in aanvulling op de service de volgende zeven zekerheden die bedrijven niet zelf kunnen bieden.

1. Betrouwbaarheid

ICTWaarborg kent een certificeringsprocedure die bedrijven toetst op een aantal belangrijke punten. Een door ICTWaarborg gecertificeerd bedrijf verdient daarom het predicaat 'betrouwbaar'.

2. Geschilbehandeling

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan biedt ICTWaarborg u een aantal mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Voor consumenten bestaat de mogelijkheid tot bemiddeling, waarbij als voorwaarde geldt dat er geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Voor zakelijke klanten bestaat de mogelijkheid om ICTWaarborg Mediation in te schakelen, wanneer het aangesloten bedrijf de Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B hanteert. Daarmee is ICTWaarborg uniek, want u zult nergens in de branche een financieel laagdrempeliger mogelijkheid vinden om een uitspraak over een zakelijke geschil te krijgen.

3. Algemene voorwaarden op maat

Consumenten die zaken doen met een bedrijf dat lid is van ICTWaarborg kunnen er op vertrouwen dat de algemene voorwaarden volledig voldoen aan de consumentenwetgeving en dat er niets in staat dat in het nadeel van de consument is. Ook wat de voorwaarden betreft biedt ICTWaarborg dus de meeste zekerheid. Voor de zakelijke markt heeft ICTWaarborg een set voorwaarden ontwikkeld die specifiek is voor de ICT-branche. Met aparte modules voor (web)applicaties, hosting/SaaS en hardware.

4. Overname van aansprakelijkheid

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product of dienst mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men tot een jaar nadat het bedrijf failliet is gegaan bij Stichting ICTWaarborgFonds terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt Stichting ICTWaarborgFonds er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

7. Zekerheid bij einde bedrijf

U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt de zekerheid dat wij u in dat geval in contact brengen met één of meerdere bedrijven die de diensten kunnen voortzetten onder dezelfde voorwaarden of condities die hier het dichtst bij komen.

123Server.nl is aangesloten bij ICT Waarborg. Zowel voor de particuliere als voor de zakelijke markt hebben wij ons certificaat ontvangen. 

ICT Waarbog gecertificeerd

Wij zijn gecertificeerd door ICT Waarborg! Ons certificaat van ICT Waarborg kunt u hier vinden: https://www.ictwaarborg.nl/vind-een-deelnemer/123server

ICT Waarborg 2017

Gecertificeerd 2017


Let op!

Betalingen, afspraken over nog te leveren producten en servicecontracten vallen bij een faillissement nooit onder het waarborg. Als een voor de afhandeling van garantie verlangd document (zoals de factuur) niet kan worden overlegd, vervalt de waarborg ten aanzien van punt 5 (Waarborg nakoming garantieverplichtingen). Als een bedrijf bij meerdere branches staat ingeschreven en het is niet duidelijk onder welke branche de koop/afgenomen dienst van de klant valt, dan geldt geen van de door ons aangeboden zekerheden. Onder "Is het bedrijf lid van ICTWaarborg?" staat beschreven hoe kan worden nagegaan tot welke branche een bedrijf behoort. De geboden zekerheden gelden niet bij zogenaamde pre-pack faillissementen (het bedrijf doorstarten nog voordat er een faillissement is uitgesproken) of wanneer het bedrijf na faillissement een doorstart maakt of wordt overgenomen waarna het wordt voortgezet op hetzelfde adres en/of onder (vrijwel) dezelfde naam. Daarnaast geldt dat de door ons geboden zekerheden alleen betrekking hebben op het verlenen van diensten of aankopen die zijn gedaan gedurende de periode dat het betreffende bedrijf bij ICTWaarborg is/was aangesloten als gecertificeerde deelnemer. De genoemde zekerheden gelden niet wanneer het totaal financieel belang van een klant boven de € 2500,- kan uitkomen.